Home     Informatie     Klaverjassen     Geschiedenis     Foto's

1910          Geschiedenis          2008

Op 30 januari 1910 is IJsvereniging Nut en Genoegen opgericht. Dat jaar waren er 16 leden. De ijsvereniging had toen vooral een sociale functie, er waren veel mensen die vooral in de strenge winters het financieel niet bij konden benen, zij werden door de vereniging zoveel mogelijk gesteund. Aangezien er in die tijd niet veel meer vervoer was dan paard en wagen of lopend, werd er in de winters veel gebruik gemaakt van de schaats en de prikslee. Er werden dan verschillende tochten gereden, hiervoor moesten er banen sneeuwvrij gemaakt worden. Elke vereniging had zijn eigen rayon en de vegers werden hiervoor betaald door de ijsvereniging, dit werd later weer door o.a. de gemeente Zijpe vergoed. Voor de vegers was dit een extra en vaak welkom inkomen.

Er werden in die tijd vooral prikslee wedstrijden gehouden. De toenmalige voorzitter de heer Slijkerman trok hiervoor naar Koedijk en wist daar 1e te worden. Dit tot grote teleurstelling van de heren aldaar. Zij kwamen echter naar de Stolpen toe, maar ook hier konden zij het niet winnen.

De eerste wedstrijd voor dames werd gehouden in 1940. Het werd een hindernisbaan; op elke baan lagen 2 balen stro waar ze over heen moeten springen.

In 1953 werd de heer L. Dignum aangesteld als bode voor de ijsvereniging, Het ledenaantal van 69 wist hij in het eerste jaar met 40 te verhogen.

In 1960 werd de huidige ijsbaan gemaakt op het land van de heer P. Klaver, met de opzet een veilige baan voor de jeugd.

In 1970 wilde men meer volk op de algemene vergadering, men besloot die avond te klaverjassen, de mensen vonden dit blijkbaar zo gezellig dat ze vroegen om nog meer avonden, tot op heden vinden de klaverjasdrives nog steeds plaats.

In 1975 kwam er na ca. 20 jaar een nieuw bestuur, de heer B. Groot bleef en de heren C. Limmen, H. Klaver, L. Dignum, M. van Diepen en J. Raatgers kwamen erbij, niet wetende dat zij dit vol zouden houden tot 2002. Verder ging er dat jaar ca. 100 kinderen naar de kunstijsbaan in Alkmaar, een goede gewoonte voor een jaar waarin er geen ijs was.

In 1977 werd de baan meter ca 1000 m2 vergroot tot het huidige formaat.